Epifragma 27


Giulio Centurelli, Epifragma

epifragma
senza titolo 27, 2018
smalto su tavola, spago
(52x60x5,5 cm)